About މުޙައްމަދު ހަފީޒް

This author has not yet filled in any details.
So far މުޙައްމަދު ހަފީޒް has created 2 blog entries.

ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ ވަދާޢީ ޚުޠުބާ

ލިޔުއްވީ: |2020-07-30T20:15:13+05:00July 30th, 2020|އަޅުކަން, ދީން|

ވަދާޢީ ޚުޠްބާ އާއްމުގޮތެއްގައި ނިސްބަތް ކުރެވެނީ ރަސޫލާ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ޛުލްޙިއްޖާ މަހުގެ 9ވަނަ ދުވަހުގައި ޢަރަފާތުގައި މުސްލިމުންނާއި މުޚާޠަބުކޮށްދެއްވި ޚުޠްބާއަށެވެ. ނަމަވެސް، ޙަދީޘް ފޮތްތަކުގެ އެކި ރިވާޔަތްތަކުން އެނގިގެންދާގޮތުން، މިމުޅި ވަދާޢީ ޙައްޖުގެ ތެރޭގައިވަނީ އެކަލޭގެފާނު އެކިތަންތާގައި އެކި ދުވަސްތަކުގައި ތަފާތުން ޚުޠްބާތަށް ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން، ޢީދު ދުވަހު އަދި އައްޔާމުއްތަޝްރީޤުގެ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްދުވަހުގައި މިނާގައި އެކަލޭގެފާނު ޚުޠްބާދެއްވިކަމަށް ޙަދީޘްފޮތްގަކުގައި ވާ ޞައްޙަ ރިވާޔަތްތަކުން ...

ކޮވިޑް19 ގެ އަނދިރިކަމުގެ ތެރޭގައި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން

ލިޔުއްވީ: |2020-05-19T19:38:49+05:00May 16th, 2020|ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން|

ދިމަވެފައި މިވާ ކާރިސާގެ ސަބަބުން މުޅި ދުނިޔެ ބިރުވެރިކަމެއްގެ ތެރޭގައިވާ ހިނދު، މިއީ ހަމަޖެހިގެން ނޭވާއެއްލުމަށް ރަނގަޅު ވަޤުތެކެވެ. އަދި އެއީ ހުރިހާ ކަމެއް ހިންގަވާ ކޮންޓްރޯލް ކުރައްވަނީ ކާކުކަން ހަނދާންކުރަންވީ ވަޤުތެވެ. އަދި އެއީ އަހަރުމެންނަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭން ވީ ވަޤުތުވެސް މެއެވެ. "ދުނިޔޭގައި މިހާރު ކިހިނެތް މިވަނީ؟ އަހަރެން ލޯބިވާ ފަރާތްތައް ސަލާމަތުން ހެޔޮ ޙާލުގައި ވާނެބާ؟ އަހަރެން ސަލާމަތް ވާނެބާ؟ ހުރިހާ ...