ތިބާ، ބީރައްޓެހި ދަތުރުވެރިޔަކު ކަމުގައިވާށެވެ!

ލިޔުއްވީ: |2020-09-12T15:37:08+05:00September 4th, 2020|ދީން, ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ|

  ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަކީ ގުނާލެވޭ މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ކަމުގައި ނޫނީ ނުވެއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިޖީލުގެ މީހުންގެ ޢުމުރަކީ ފަސްދޮޅަހަކަށް އަހަރެވެ. މީގެ ކުރީގެ ޖީލުތަކުގެ މީހުންނަށް ދިގު ޢުމުރެއް ލިބިގެންވާކަން ތާރީޚު ހެކިދެއެވެ. އެގޮތުން ނޫޙުގެ ފާނުގެ ޢުމުރާބެހޭގޮތުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަންގަވަނީ އެކަލޭގެފާނު 1000 އަހަރަށްވުރެ 50 އަހަރު މަދުކޮށް ދުނިޔޭގައި އުޅުނު ކަމުގައެވެ. އެބަހީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅަކީ 950 އަހަރުފުޅެވެ. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى ...

ލޮކްޑައުންގައި ކުރެވިދާނެ ފައިދާހުރި ބައެއް ކަންކަން

ލިޔުއްވީ: |2020-05-19T23:44:38+05:00May 19th, 2020|ވަގުތު މެނޭޖްކުރުން|

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި މިހާރު ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޯވިޑް-19، އިތުރަށް ފެތުރުން ހުއްޓުމަށް ހުރިހާ ޤައުމަކުން ވެސް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ގެއިން ބޭރަށް ނިކުތުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު، އަނެއް ބައި ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އެމީހުން އަމިއްލައަށް ވެސް ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި ކަރަންޓީނު ވެގެން ތިބެއެވެ. މިހެން ތިބޭއިރުގައި ވެސް އެކަކު އަނެކަކާއި މަދުވެގެން ދެ ފޫޓުގެ ދުރުމިނެއް ...