ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާމީހާ ދެނެގަތުން މުޙިއްމު މައްސަލަތައް (1)

ލިޔުއްވީ: |2020-06-05T20:33:17+05:00June 5th, 2020|އަޅުކަން, ފިޤުހު, ދީން|

  މުޤައްދިމާ   الْحَمْدُ لله رَبِ الْعَالَمِيْن وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشّْرَفِ الْمُرْسَلِيْن سَيِدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.  ކީރިތި ޤުރުއާނަކީ ކާއިނާތުގެ ވެރި އިލާހުގެ ކަލާމްފުޅެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ނަބިއްޔާ ﷺ އަށް ދެއްވުނު މަތިވެރިވެގެންވާ މުޢުޖިޒާތެކެވެ. މިއުންމަތުގެ މަތިވެރި ފޮތެވެ. އެފޮތަށް ތަބާވާ އެއްވެސް މީހަކު މަގުފުރެދިގެން ނުދާނޭ މަތިވެރި މަންހަޖެވެ. ބާއްވާލެއްވުނު އެހެން ...

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާމީހާ ދެނެގަތުން މުހިއްމު މައްސަލަތައް (2)

ލިޔުއްވީ: |2020-06-12T21:14:46+05:00June 12th, 2020|އަޅުކަން, ފިޤުހު, ދީން|

ދެވަނަ މައްސަލަ ހަދަސްވެރިޔާ މުސްޙަފުގައި ބީހުމުގެ ޙުކުމް  ހަދަސްވެރިޔާ މުސްޙަފުގައި ބީހުން ހުއްދަވެގެންނުވެއެވެ. ނަބިއްޔާ ﷺ ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ: ((لا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ ))[1] މާނައީ: ޠާހިރު މީހަކު މެނުވީ ޤުރުއާނުގައި ނުބީހޭހުއްޓެވެ.   ޝައިޙުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ رَحِمَهُ الله ވިދާޅުވެފަވެއެވެ:[2] ހަތަރު މަޒުހަބުގެ އިމާމުންގެ އަރިހުގައި ޠަހާރަތުގެ ޙާލަތުގައި މެނުވީ މުސްޙަފުގައި ބީހުން ހުއްދަވެގެން ނުވެއެވެ. އެއީ ރަސޫލުﷲ ﷺ  ޢަމްރު ބުން ...

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާމީހާ ދެނެގަތުން މުޙިއްމު މައްސަލަތައް (3)

ލިޔުއްވީ: |2020-06-16T21:13:39+05:00June 16th, 2020|އެހެނިިހެން, ފިޤުހު|

ތިންވަނަ މައްސަލަ މޮޅު އިތުރުވެގެންވަނީ ޤުރުއާން ހިތުން ކިޔެވުން ތޯ؟ ނުވަތަ މުޞްޙަފް ބަލައިގެން ކިޔެވުން ތޯ؟ އިމާމް އައްނަވަވީ رَحِمَهُ الله ވިދާޅުވެފަވެއެވެ:[1] މުޞްޙަފު ބަލައިގެން ޤުރުއާން ކިޔެވުން ހިތުން ކިޔެވުމަށްވުރެ މޮޅުއިތުރުވެގެންވެއެވެ. މި ފަދައިން ޝާފިޢީ މަޒްހަބުގެ ޢިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި މިއީ ސަލަފުންގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައިވެސް މަޝްހޫރު ރައުޔެވެ. ނަމަވެސް އެއީ މުތުލަޤުގޮތެއްގައި ނޫނެވެ. ކިޔަވާ މީހާ ހިތުން ކިޔެވުމުން މުޞްޙަފު ބަލައިގެން ކިޔެވުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ...

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާމީހާ ދެނެގަތުން މުޙިއްމު މައްސަލަތައް (4)

ލިޔުއްވީ: |2020-06-20T10:30:45+05:00June 20th, 2020|ފިޤުހު, ދީން|

ހަތަރުވަނަ މައްސަލަ މުޞްޙަފުގައި ބޮސްދިނުމުގެ ޙުކުމް ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ އަރިހުންވެސް އަދި އެއްވެސް ޞަޙާބީ ބޭކަލެއްގެ އަރިހުންވެސް މުޞްޙަފުގައި ބޮސް ދެއްވުމާމެދު އެއްވެސް ބަސްފުޅެއް ސާބިތުވެގެން ނުވެއެވެ.   ޝައިޙުލް އިސްލާމް އިބްނު ތައިމިއްޔާ رَحِمَهُ الله ވިދާޅުވެފަވެއެވެ:[1] އެކަމާއި ބެހޭގޮތުން (އެބަހީ: މުޞްޙަފުގައި ބޮސް ދެއްވުމާމެދު) ސަލަފުންގެ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުން އެއްވެސް ބަސްފުޅެއް އައިސްފައިވާކަން އަހުރެމެންނަށް އެނގިފައިނުވެއެވެ. މުޞްޙަފުގައި ބޮސްދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން އިމާމް އަޙްމަދާއި ސުވާލުކުރެވުނެވެ. ވިދާޅުވި ...

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާމީހާ ދެނެގަތުން މުޙިއްމު މައްސަލަތައް (5)

ލިޔުއްވީ: |2020-06-26T14:57:57+05:00June 26th, 2020|ފިޤުހު, ދީން|

ފަސްވަނަ މައްސަލަ ތިން ދުވަހަށްވުރެ އަވަހަށް ޚަތިމް ކުރުމުގެ ޙުކުމް   ނަބިއްޔާ ﷺ  ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވެއެވެ:(لَمْ يَفْقَهْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِيْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ)[1] މާނައީ: ތިން ދުވަހަށްވުރެ އަވަހަށް ކިޔަވާ މީހާ (އެބަހީ: ޚަތިމްކުރާ މީހާ) ފިޤުހުވެރި ނުވާހުއްޓެވެ. (އެބަހީ: ކިޔަވާ އެއްޗެއް ފަހުމް ނުވާހުއްޓެވެ). ޢަބްދުﷲ ބުން ޢުމަރު رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  ވިދާޅުވިއެވެ:[2] ތިން ދުވަހަށްވުރެ އަވަހަށް ޚަތިމް ނުކުރުމަށް ރަސޫލުﷲ ...

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔަވާމީހާ ދެނެގަތުން މުޙިއްމު މައްސަލަތައް (6)

ލިޔުއްވީ: |2020-07-02T21:13:47+05:00July 3rd, 2020|އަޅުކަން, ފިޤުހު, ދީން|

ހަވަނަ މައްސަލަ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މާނާ ދެނެގަތުމުގެ އަހައްމިއްޔަތުކަން   ފަޟީލަތުއް ޝައިޙް އިބްނު ޢުޘައިމީން رَحِمَهُ الله ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ: ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ތަފްސީރު އުގެނުމަކީ ވާޖިބެކެވެ. މާތް ﷲ ވަޙީކުރައްވާފައިވެއެވެ: ﴿كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ ص:29 މާނައީ: (މިއީ) ކަލޭގެފާނަށް ތިމަންރަސްކަލާނގެ ބާވައިލެއްވި ބަރަކާތްތެރި ފޮތެކެވެ. (އެއީ) އެއުރެން އެ ފޮތުގެ އާޔަތްތަކުގެ މާނަތަކާ މެދު ވިސްނައި ފިކުރުކުރުމަށެވެ. ...