މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއިން އިސްލާމީ ޢަގީދާ ދަސްކޮށްދޭ ވަރަށް ޙާއްސަ ކޯހެއް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ. މިކޯސް ނަންގަވައިދެއްވާނީ މަދީނާ ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާއިން ތައުލީމް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޝައިހް މުޙައްމަދް އައްލާމް ނައީމްއެވެ. އަދި ކޯހުގެ މުއްދަތަކީ 2 މަސްދުވަހެވެ. މަހަކު އެންމެ -/180 ރުފިޔާއަށް ނަގައިދެއްވާއިރު، މިކޯހުގެ ކިޔެވުން އޮންނާނީ ހަފްތާއަކު 1 ދުވަހު، 1 ގަޑިއިރާ 30 މިނެޓަށެވެ.

 

މި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށް މިޖުމްލައަށް ކުލިކް ކުރުމަށްފަހު، ފޯމް ފުރުއްވު