މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުން ޢަރަބި ލެވަލް 1 ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއީ 4 މަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯހެކެވެ. އަދި މި ކޯސް ކުރިޔަށްދާނީ ޢަރަބި ފޮތެއް ކަމުގައިވާ “ދުރޫސުއް ލުޣަތުލް ޢަރަބިއްޔާ” އަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޯހުގައި ކިޔަވައި ދެއްވާނީ ޝެއިޙް ޢަބްދުﷲ މިފްޒާލެވެ.

ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ލިންކްއިން ރެޖިސްޓަރކުރެވޭނެއެވެ. އެއަށްފަހު ކޯހުގެ ޖާގަ ޔަޤީންކުރުމަށްޓަކައި ކޯހުގެ ފުރަތަމަ މަހުގެ ފީ ދައްކަވާލަން ޖެހިލައްވާނެއެވެ. ކޯހުގެ ފީއަކީ މަހަކު 200 ރުފިޔާއެވެ.

http://bit.ly/ArabiCourseRegForm