About މާތިޢު ނަޖީބް

This author has not yet filled in any details.
So far މާތިޢު ނަޖީބް has created 3 blog entries.
admin

މަޙަލްދީބް ފައުންޑޭޝަން އިން ޢަރަބި ކޯހެއް ފަށަނީ!

ލިޔުއްވީ: |2021-02-09T16:56:31+05:00February 9th, 2021|ޚަބަރު|

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުން ޢަރަބި ލެވަލް 1 ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިއީ 4 މަހަށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯހެކެވެ. އަދި މި ކޯސް ކުރިޔަށްދާނީ ޢަރަބި ފޮތެއް ކަމުގައިވާ "ދުރޫސުއް ލުޣަތުލް ޢަރަބިއްޔާ" އަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ. ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ އަދި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ކޯހުގައި ކިޔަވައި ދެއްވާނީ ޝެއިޙް ޢަބްދުﷲ މިފްޒާލެވެ. ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ތިރީގައިވާ ލިންކްއިން ރެޖިސްޓަރކުރެވޭނެއެވެ. ...

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއިން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރެޖިސްޓްރާއާ ބައްދަލުކޮށްފި

ލިޔުއްވީ: |2021-01-11T15:23:07+05:00January 11th, 2021|ޚަބަރު|

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަނުން ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރެޖިސްޓްރާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އިރާޝް އާ ބައްދަލުކޮށްފިއެވެ. ޔޫތް ސެންޓަރގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ޖަމްޢިއްޔާތައް ބާރުވެރިކުރުމާއި ކުރިއެރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި އެކަމަށް މި ވަގުތު ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ޒުވާނުން ބާރިވެރިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި މެދު ވާހަކަ ދެކެވިފައިވެއެވެ. ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ޚިދްމަތް ހޯދުމުގައި ލުއިފަސޭހަ ހޯދައިދިނުމާއި، ޓެކްސް ...

މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޤަނޫނީ ޑިގްރީ ނިންމާ ދަރިވަރުންނަށް ވަކީލްކަމުގެ ހުއްދަ ދޭން ނިންމެވުމުން މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ލިޔުއްވީ: |2020-12-07T20:35:56+05:00December 7th, 2020|ޚަބަރު|

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުން، މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރިސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާގެ ބެޗެލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ލޯ ކޯހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދަ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ކޯހެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާފައިވާތީ އެ ނިންމުމަށް މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންއިން މަރުހަބާ ކިޔައިފިއެވެ. މިގޮތުން ބާކައުންސިލަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި، އެ ކައުންސިލުގެ މައްޗަށް މަތިކުރެވިފައިވަނީ ނުހަނު ބޭނުންތެރި އަދި މުހިންމު ޒިންމާއެއްކަމަށާއި، މަދީނާ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާއިން ބެޗެލަރ ...