ތިބާ، ބީރައްޓެހި ދަތުރުވެރިޔަކު ކަމުގައިވާށެވެ!

ލިޔުއްވީ: |2020-09-12T15:37:08+05:00September 4th, 2020|ދީން, ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީ|

  ދުނިޔޭގެ ޙަޔާތަކީ ގުނާލެވޭ މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ކަމުގައި ނޫނީ ނުވެއެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް މިޖީލުގެ މީހުންގެ ޢުމުރަކީ ފަސްދޮޅަހަކަށް އަހަރެވެ. މީގެ ކުރީގެ ޖީލުތަކުގެ މީހުންނަށް ދިގު ޢުމުރެއް ލިބިގެންވާކަން ތާރީޚު ހެކިދެއެވެ. އެގޮތުން ނޫޙުގެ ފާނުގެ ޢުމުރާބެހޭގޮތުން ކީރިތި ޤުރުއާނުގައި އަންގަވަނީ އެކަލޭގެފާނު 1000 އަހަރަށްވުރެ 50 އަހަރު މަދުކޮށް ދުނިޔޭގައި އުޅުނު ކަމުގައެވެ. އެބަހީ އެކަލޭގެފާނުގެ ޢުމުރުފުޅަކީ 950 އަހަރުފުޅެވެ. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى ...