ހުކުރު ނަމާދުގެ ރަވާތިބު ސުންނަތް

ލިޔުއްވީ: |2020-05-29T23:11:41+05:00May 29th, 2020|ފަތުވާ, ދީން|

ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވައި އެހެން ދުވަސްދުވަހު މެންދުރު ނަމާދު ބަންގިއަށް ފަހު ކުރާ ރަވާތިބު ސުންނަތް ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު ކުރުމުގެ ޙުކުމަކީ ކޮބާ؟ އަދި ހުކުރު ނަމާދުގައި ވަނީ ކިތައް ރަވާތިބު ސުންނަތް ވޭތަ؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: ހުކުރުގެ ޖަމާޢަތަށް ޙާޟިރުވެއްޖެ މީހަކު އެ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދު ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ...