About އާޒިމް ޚާލިދް

This author has not yet filled in any details.
So far އާޒިމް ޚާލިދް has created 5 blog entries.

ހުކުރުދުވަހުގެ ފައިދާތައް (5)

ލިޔުއްވީ: |2020-07-02T20:42:50+05:00July 2nd, 2020|އަޅުކަން, ފިޤުހު, ދީން|

ހުކުރު ދުވަހުގެ މާތްކަމާ މަތިވެރިކަން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އެދުވަހުގެ ވަޤުތުތައް އަޅުކަމަށް ޚާއްޞަ ކުރެއްވުމަކީ މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ ގެ މަތިވެރި ހިދާޔަތުގެ ތެރެއިންވާ ކަމެކެވެ. އެގޮތުން އެދުވަހުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ ބައެއް ޢަމަލުފުޅުތަކަށް ބަލާލައިފި ކަމުގައިވާނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވެގެންދާނެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަތިސްނަމާދުގައި އެކަލޭގެފާނު سورة السجدة އަދި سورة الإنسان ކިޔަވާވިދާޅުވައެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ހުކުރު ނަމާދަށް ޚާއްޞަކޮށް ހިނައިގަތުމާއި، މީރުވަސްދުވާ ...

ހުކުރުދުވަހުގެ ފައިދާތައް (4)

ލިޔުއްވީ: |2020-06-19T14:45:50+05:00June 19th, 2020|ފިޤުހު, ދީން|

ހުކުރު ދުވަހުގެ މިމަތިވެރި ޖަމާޢަތް ފާއިތުވެއްޖެ މީހާ، އެދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދުގެ ގޮތުގައި ޤަޟާކުރުން ހުއްޓެވެ. ޖަމާޢަތް ފާއިތުވީ ޖަމާޢަތައް ޙާޟިރުވުމަށް އޮތް ޝަރުޢީ ޢުޛުރެއްގެ ސަބަބުންނަމަ އޭނާގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ފާފައެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް ޖަމާޢަތައް ޙާޟިރު ނުވީ ފަރުވާކުޑަ ކަމުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޝަރުޢީ ޢުޛުރެއް ނެތް ގޮތުގައި ނަމަ އޭނާ އެއަރައިގަތީ ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައަކަށެވެ. ފަރުޟު ފަސް ނަމާދާއި އަދި ހުކުރު ނަމާދަށް ރައްކާތެރި ވުމަކީ ...

ހުކުރުދުވަހުގެ ފައިދާތައް (3)

ލިޔުއްވީ: |2020-06-11T22:59:24+05:00June 11th, 2020|އަޚްލާޤު, ދީން|

ކުޑަކުދިންނަށްވެސް، އެކުދިންގެ ޢުމުރުން ހަތްއަހަރުވުމުން އެހެނިހެން ނަމާދުތަކަށްވެސް އެކުދިންނަށް އަމުރު ކުރާފަދައިން ހުކުރު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތައް އަމުރުކޮށް އެކަމަށް ބާރުއަޅާށެވެ. އެކަމަކީ އެކުދީން ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު އެކުދީންގެ ތަރުބިއްޔަތަށް އޭގެ ހެޔޮ އަޘަރުކުރާނެ ކަމެކެވެ. އެހެނީ އެކަމަށް ޞައްޙަ ސުންނަތުގައި މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ވަނީ އެކަލޭގެފާނުގެ އުންމަތަށް އިރުޝާދުދެއްވާފައެވެ.((مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ ...

ހުކުރުދުވަހުގެ ފައިދާތައް (2)

ލިޔުއްވީ: |2020-06-05T20:33:00+05:00June 4th, 2020|ފިޤުހު, ދީން|

ހުކުރު ދުވަސް ގަންދެއްވައި، ﷲ ތަޢާލާ ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ ބުރޫޖު ސޫރަތުގައި ހުވާގެ ބަސްފުޅު ވަޙީކުރައްވާފައިވުމުން އޭގެން ދަލީލުކޮށްދެނީ އެދުވަހުގެ މުހިންމުކަމަށެވެ. އެހެނީ އެފަދައިން އެއްޗެއް ގަންދެއްވައި އެއިލާހު ހުވާގެ ބަސްފުޅު ވަޙީކުރައްވަނީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗިއްސާ ބެހޭގޮތުންނެވެ. އެގޮތުން އެސޫރުތަގައިވާ އަންނަނިވި އާޔަތުން އެކަން ދޭހަވެއެވެ. ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ سورة البروج:3 މާނައީ: “އަދި ހެކިދޭ ފަރާތާއި، ހެކިދެވޭ ފަރާތް ގަންދެއްވަމެވެ. މިއާޔަތުގައިވާ شَاهِدٍ (ހެކިދޭ ފަރާތް) އަކީ ...

ހުކުރުދުވަހުގެ ފައިދާތައް

ލިޔުއްވީ: |2020-06-04T17:19:49+05:00May 28th, 2020|ދީން|

ﷲ ތަޢާލާ ބައެއް މަޚުލޫޤާތްތައް އެހެނިހެން މަޚްލޫޤާތުތަކުގެ މައްޗަށް މާތްކުރައްވާ މަތިވެރިކުރެއްވިއެވެ. އަދި ބައެއް މައްސަރުތަކާ ދުވަސްތައްވެސް، އެހެނިހެން ދުވަސްތަކާ މައްސަރުތަކަށްވުރެ މާތްކުރެއްވިއެވެ. ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ﴾ [سورة القصص 68] މާނައީ: ކަލޭގެފާނުގެ ވެރިރައްބު، އެއިލާހު އިރާދަކުރައްވާ އެއްޗެއް ހައްދަވައެވެ. އަދި ޚިޔާރު ކުރައްވައެވެ. އެގޮތުން ހުކުރު ދުވަސް ހަފްތާގެ އެހެނިހެން ދުވަސްތަކުގެ މައްޗަށް މާތްކުރެއްވިއެވެ. އަދި ނަޙްރުގެ ދުވަސް އަހަރުގެ އެންމެ މާތް ދުވަސްކަމުގައި ...