About ޢާއިޝާ ވަޙީދާ

This author has not yet filled in any details.
So far ޢާއިޝާ ވަޙީދާ has created 5 blog entries.

ގިފްޓްއަސްމައިލް ފުޑްބާސްކެޓް 2020

ލިޔުއްވީ: |2020-10-18T13:57:29+05:00July 25th, 2020|ޚަބަރު, ރިޕޯޓް|

މިއީ މިއަހަރު މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންގެ ގިފްޓްއަސްމައިލް ފުޑް ބާސްކެޓް ލިބުނު އާއިލާއެއްގެ އިހުސާސެވެ. މިއީ 5 މީހުންގެ އާއިލާއެކެވެ. މުޅި އާއިލާ ބަރޯސާ ވެފައި ވަނީ، އާއިލާގެ އެންމެ އިސް މީހާއަށް ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭ މަދު ފައިސާކޮޅަށެވެ. ހުރިހާ ބިލްތަކެއް ދައްކައި، ސްކޫލަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކޮށް، ޓިއުޝަން ފީ ދައްކައި އަދި މި ނޫނަސް ދިރިއުުޅުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޒަރޫރީ ހުރިހާ ބޭނުމެއް ކުރަން ޖެހިފައި ވަނީ ފިރިމީހާއަށް ...

ﷲ އާއި ދުރުކުރުވާ މުދަލަކަށް ވުރެ، އެކަލާނގެއާއި ކައިރި ކުރުވާ އާދައިގެ ދިރިއުޅުމެއް މާ ރަނގަޅެވެ

ލިޔުއްވީ: |2020-06-01T15:36:05+05:00May 30th, 2020|އެހެނިިހެން, ދީން|

މި ދުނިޔެއަކީ އަހަރެމެންގެ ދާއިމީ މަންޒިލެއް ނޫނޭ ބުނާ އަޑަކީ އަހަރެމެން އެންމެންވެސް ވަރަށް ގިނައިން އަހާ އަޑެކެވެ. އަދި އަހަރެމެންގެ ދާއިމީ މަންޒިލަކީ ސުވަރުގެ، ނޫނީ ނަރަކައޭވެސް ބުނާ އަޑު އަހަނީވެސް މަދެއްކޮށް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ވަގުތީ ގޯތީގައި ތިބެގެން، ދާއިމީ މަންޒިލް ބާއްޖަވެރި ކުރެވޭތޯ ގަދައަޅާ މަސައްކަތް ކުރަނީ އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން މަދު ބައެކެވެ. ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަވަދިނެތި އުޅެނީ، މި ވަގުތީ ދުނިޔޭގެ އަރާމާ ...

އުމުރުން ދުވަސްވުން… އެންމެންގެ އިޙްތިރާމާއި ލޯބި އިންތިހާއަށް ބޭނުން ވަގުތެއް

ލިޔުއްވީ: |2020-06-07T19:21:13+05:00May 30th, 2020|އަޚްލާޤު, ދީން|

އިންސާނާ ދުނިޔެއަށް އަންނަނީ އާރެއް ބާރެއް ނެތް އަނެކުންގެ އެހީއަށް އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެފައިވާ ޙާލު ނިކަމެތި ކަމާއެކުގައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ ޒުވާން ދުވަސްތައް އައުމުން ގިނަ އިންސާނުން ހީކުރަނީ އޭނާގެ ޒުވާންކަމުގެ އާރާއި ބާރާއެކު އޭނާއަށް ތާއަބަދު އުޅެވިދާނެކަމަށެވެ. އެ ހީކުރުން ނިމި ޚިޔާލީ ދުނިޔެއިން އޭނާއަށް ހޭލެވެނީ ޢުމުރުން ދުވަސްވެ ގައި ބާރު ދެރަވެ ބަލިކަށިވުމުންނެވެ. މިކަން ސިފަކުރައްވައި ކީރިތި ﷲ ވަޙީކުރެއްވި ބަސްފުޅެއްގައިވެއެވެ. ﴿اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَكُم ...

ގިފްޓް އަ ސްމައިލް، މިފަހަރުވެސް އާއިލާތަކަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްދީފި

ލިޔުއްވީ: |2020-05-28T23:51:41+05:00May 28th, 2020|ޚަބަރު|

މަހަލްދީބް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ މަހަލްދީބް 'ގިފްޓް އަ ސްމައިލް - ފުޑް ބާސްކެޓް' މިފަހަރުވެސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމަކީ އާއިލާތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން، 2016 އިން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރަމަޟާން މަހު އެ ފައުންޑޭޝަނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި އަހަރު މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މި މަހުގެ 21ން 23 އަށެވެ. މަހަލްދީބް ...

ލޮކްޑައުންގައި ކުރެވިދާނެ ފައިދާހުރި ބައެއް ކަންކަން

ލިޔުއްވީ: |2020-05-19T23:44:38+05:00May 19th, 2020|ވަގުތު މެނޭޖްކުރުން|

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި މިހާރު ހަލުވި ކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޯވިޑް-19، އިތުރަށް ފެތުރުން ހުއްޓުމަށް ހުރިހާ ޤައުމަކުން ވެސް އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ގެއިން ބޭރަށް ނިކުތުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު، އަނެއް ބައި ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން އެމީހުން އަމިއްލައަށް ވެސް ގެއިން ބޭރަށް ނުނިކުމެ ގޭގައި ކަރަންޓީނު ވެގެން ތިބެއެވެ. މިހެން ތިބޭއިރުގައި ވެސް އެކަކު އަނެކަކާއި މަދުވެގެން ދެ ފޫޓުގެ ދުރުމިނެއް ...